Planten nove...

Er zijn veel oorten bloembollen die zich lenen om te laten verwilderen, waardoor ze vaak ook vermeerderen Dat i lekker makkelijk want je hebt er geen omkijken naar! Voorbeelden zijn de vroege... more

Snoeien nove...

Veel planten, bomen en truiken dienen in de herf t of winter ge noeid te worden De tijd i aangebroken om te kijken waar dat nodig i Pak het goed aan Zorg voor veilig en goed gereed chap I de klu... more

Onderhoud no...

Een goed gazon heeft kalk nodig Kalk bevordert de opname van voeding toffen en i belangrijk om mo en onkruidgroei tegen te gaan Sommige oorten hebben meer tijd nodig om op te lo en Strooi het... more

Tuintips nov...

Egel zijn voor hun winter laap aangewezen op herf tblad en takken Creëer in een hoek van je tuin zo'n tapel bijeengeharkt blad Egel en andere dieren zijn er blij... more

Planten oktober

Een fijne najaar bloeier i Hibi cu (Hibi cu Syriacu ) Hij wordt tot 2 meter hoog, bloeit tot oktober en verlie t in de winter zijn blad Het i familie van het kaa je kruid en dat zie je aan de... more

Gazon oktober

Blijf het gazon maaien zolang het groeit Stel de nijhoogte van de gra maaier nu wel wat hoger in dan normaal (ongeveer 45/5 cm) Eenmaal in de week maaien i voldoende Laat het gra zeker niet te... more

Plantenkenni...

De heerlijk geurende Rimpelroo (Ro a Rugo a) kom je regelmatig tegen Het i een wilde (of botani che) roo , van oor prong afkom tig uit het Verre Oo ten In het najaar ver chijnen de rozenbottel Er... more

Tuintips okt...

Een boom piegel i het tukje grond rond de tam van een boom Via de boom piegel krijgen de wortel voldoende lucht en water Deze ruimte kun je goed beplanten met bv Pachy andra of Oo t Indi che ker... more

Planten sept...

Heerlijk, fruit uit eigen tuin! Al je erover denkt een fruitboom of – truik in je tuin te zetten, be tel hem dan nu November i de periode dat hij de grond in kan Oriënteer je, want de keuze i... more

Onderhoud se...

Voor groenblijvende én bladverliezende hagen i eptember de laat t ge chikte maand om ze te noeien Denk aan hagen zoal de buxu , beuk, haagbeuk, taxu , glan mi pel en... more