Planten febr...

Een echte voorjaar bloeier i de camelia De truik blijft groen in de winter en laat van februari tot april roo achtige bloemen in wit, roze of rood zien Let bij aan chaf van de Japan e roo op... more

Winter februari

Struiken met kale wortel of kluit (du zonder pot) zijn verkrijgbaar in de wintermaanden Voor het aanplanten van een haag kan dit voordeliger uitpakken (bijv haagbeuk, taxu , beukenhaag,... more

Snoeien febr...

De moerbeiboom (Moru ), oor pronkelijk veel voorkomend bij kloo ter en ka teeltuinen, zie je in (met name kleine) tuinen teed vaker Van zijn kruin kan een chaduwdak ge noeid worden door 5 tot 7... more

Tuintips feb...

Geef je fruitgewa en geregeld organi che me t, te beginnen in februari-maart Het i een voorwaarde om trak weer te kunnen uitlopen, te bloeien en vrucht te... more

Planten januari

Het ver chil tu en haagbeuk en beukenhaag De haagbeuk heeft ruw en puntig blad met diepe nerven en verlie t zijn blad na de eer te nachtvor t De beukenhaag heeft glanzend blad met een gladde... more

Winter januari

Een vijver die een week dichtgevroren i , kan geen kwaad Duurt de vor t veel langer, dan kun je een pan met heet water op het ij plaat en om er een gat in te melten Hak niet in het ij , dat geeft... more

Snoeien januari

De uitgebloeide bloemen van de horten ia' vormen een goede natuurlijke be cherming voor de plant in de winterperiode Jonge planten kunnen wat extra be cherming nodig hebben in de vorm van vlie doek... more

Tuintips jan...

Winterweer kan zorgen voor gladde om tandigheden rond het hui Vaak wordt er gekozen om zout te trooien op paden of oprit Beter i het om zand te gaan gebruiken al gladheidbe trijder (verkrijgbaar... more

Snoeien dece...

Veel planten, bomen en truiken kunnen ge noeid worden in herf t en winter Pak het goed aan Zorg voor veilig en goed gereed chap I de klu toch te groot of te la tig voor je Ga je voor kenni en... more

Onderhoud de...

Tuingereed chap na gebruik choonmaken voorkomt roe t Achtergebleven gra in gra maaier , hout nipper op kettingzagen en zand op pade brengen chade aan, al ze de hele winter onaangeraakt blijven... more