Grondwerk is de eerste stap bij de aanleg van uw tuin. Bij verdichte grond, bijvoorbeeld na de bouw van een huis, zal deze voldoende diep gespit moeten worden. Tegelijkertijd met het spitten wordt het zandbed voor de bestrating uitgegraven en gevuld met straatzand.

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op!