Kent u dat? Bestrating met onkruid tussen tegels? Juist, ergernis nummer 1. Door de laatste ontwikkelingen in Nederland is het gebruik van bestrijdingsmiddelen om onkruid tussen tegels te lijf te gaan drastisch ingeperkt. Wij juichen dit toe.

Op dit moment lijkt het gebruik van een onkruidborstel en onkruidbrander de meest betaalbare en logische oplossing. Het onkruid en mos worden door de onkruidborstel tussen de tegels bovengronds verwijderd. Nadeel van deze methode is dat de wortels niet verwijderd worden. Het zal dus regelmatig moeten worden herhaald. Verder is het ook van belang om de tegels regelmatig te vegen. Hiermee worden onkruidzaden beschadigd waardoor ze niet meer kiemen. Speciaal voor deze werkzaamheden heeft Tuinplus Hoveniers inmiddels geïnvesteerd in een onkruidborstelmachine en een professionele onkruidbrander. Op deze manier kunnen we paden, terrassen, parkeerplaatsen en andere betonoppervlaktes, bij particulieren en bedrijven, grondig aanpakken.

 

Stof om over na te denken:

Azijn tegen onkruid

Wanneer u onkruid besproeit met azijn zal het inderdaad snel geel worden en verleppen. Het is echter zo dat het azijn de wortels niet zal doden, waardoor het onkruid ook snel weer terug zal groeien, zeker onkruid met sterke wortels zoals paardenbloemen en brandnetels. Onkruid verdelgen met azijn heeft dus geen preventieve werking, u zult dit regelmatig moeten herhalen omdat het onkruid terug zal blijven komen. Wanneer u het echter vaak genoeg herhaalt zal het onkruid op een gegeven moment niet meer opkomen, maar de reden hiervoor is dat u tegen die tijd de bodem zo sterk verontreinigd heeft met al het azijn dat er helemaal niks meer zal groeien. Schoonmaakazijn is namelijk een chemisch product. In schoonmaakazijn zit maar liefst twee tot driemaal zoveel azijnzuur als in gewone azijn. Daarnaast kan het ook nog methanol bevatten.

 

Onkruid verwijderen met azijn is slecht voor het milieu

Het zeer zure azijn is dus schadelijk voor het milieu, ook wanneer u het maar in kleine hoeveelheden gebruikt. Allerlei nuttige dieren zoals bijvoorbeeld bijen en andere insecten hebben er last van, evenals bomen, planten en struiken. Bovendien vermengt het azijn zich met het oppervlaktewater en wordt zo ook opgenomen in het grondwater. Langs deze weg verspreid het azijn zich over een veel grotere oppervlakte en verontreinigt dan dus veel meer dan alleen de locatie waar u het heeft gebruikt.

 

Azijn tegen onkruid is verboden

Onkruid bestrijden met azijn is zelfs verboden in Nederland. Volgens de rijksoverheid is het effect van huis-, tuin- en keukenmiddelen zoals azijn, chloor en zout op het milieu nog niet goed beoordeeld, en daarom verbieden ze dus het gebruik van deze middelen voor het verdelgen van onkruid.